top of page

 

Mandala je v resnici Krog in vse kar je Okroglo ali Krog s Središčno Točko je Mandala. Središčna Točka v Mandali oddaja navzven SVETLOBO, barve in like. Bolj kot je ta struktura v pravilnem ravnovesju, tako zgoraj kot spodaj, levo kot desno, tem bolj je Mandala popolna.

 

Mandalo lahko vidimo kjerkoli. Vidimo jo lahko v vesolju kot Galaksijo, ki kroži okrog svojega Centralnega Sonca ali celo Neskončno Vesolje, ki kroži okoli svojega Velikega Jedra, katero celo Neskončnost neprekinjeno napaja s TOPLOTO in SVETLOBO. Lahko jo vidimo tudi v naravi kot prekrasne cvetove, kot Sonce s svojim sijem, tudi človeško oko je Mandala, itd. 


Zelo lepe Mandale lahko ustvari človeška roka, če je oseba, ki jo riše miselno čista in povezana s SRČNO energijo. Tako so Mandale ustvarjali tibetanci in ostali SRČNI ljudje na vzhodu, prav tako pa jih zasledimo tudi v krščanstvu in drugih verstvih. 


V Sloveniji in po celem našem planetu so posamezniki, ki njihova SRCA rišejo prelepe Mandale, ki navzven odsevajo in širijo prečudovito energijo. Mandale na človeka in njegovo dušo vplivajo zelo pozitivno.

 

Če pogledamo različne lepe slike, te vedno na nekaj spominjajo, asociirajo in iz spomina ti prikličejo spomine ali dogodke. Zaposlijo ti um. Primer: gledamo sliko na kateri je hiša, lep travnik, ptice, krava, sončno vreme itd. Vse našteto te na nekaj spomni. Krava na mlečne izdelke, hiša ti lahko prikliče veliko spominov ali načrtov in nikakor se ne moreš zbrati in še več, mrtvi ti čute. Ptic ne vidiš kako letijo, niti ne slišiš njihovega petja. Ne vonjaš cvetlic na travniku in ne čutiš topote, katero oddaja sonce, ki je na sliki itd. Mandala pa te ne spominja na ničesar. Enostavno vidiš nekaj popolnega, lepega in sproščujočega za oči in um, ter popolni red po celi sliki z nekim ciljem ali začetkom na sredini. Oči se ti spočijejo, um se umiri, v mislih nastane red, ravnovesje in harmonija. Vse to pa vpliva na tvojo nadaljnjo zbranost, odločanje, počutje in dejanja.

 

Od vseh ostalih slik so morda še najbolj pozitivne tiste na katerih so visoke Gore, morda obdane s snegom z vzhajajočim Soncem. Tam je tudi dejansko najboljša energija, ki jo ustvarjajo zelo Pozitivni Duhovi v višje ležečih območjih. V Gorah se vsakemu uredijo misli, um se izklopi, SRCE se ti smeji in občutiš radost in srečo. Takšno dobro počutje te spremlja še dolgo časa, ko se vrneš iz Gora. S podobnimi občutki te obogati pogled v Vesolje, nočno nebo, svetleče se zvezde oziroma Središčne Točke ali Sonca, okoli katerih krožijo Planeti, ki jih sicer ne vidimo. Takšne občutke in učinke pa ti lahko dajo tudi Mandale, ki so narisane v SRČNI energiji in postavljene na pravem mestu. 


Vsaka Mandala širi svojo energijo. Nekatere so zdravilne, druge te energijsko krepijo ali ti dajo Moč Ljubezni, Odpuščanja, te postavijo nazaj v popolni RED, itd.


Pogled na Mandalo te pogreje, zbistri, osreči. Je najlepši pozitivni pripomoček, če je obešena v stanovanjih, pisarnah, kjer je potrebna zbranost, v šolah, zelo dobrodošla bi bila v bolnišnicah, skratka povsod tam, kjer lahko pride v stik z veliko ljudmi. Primer: če pride k tebi sovražno nastrojen človek, se bo ob pogledu na Mandalo začel spreminjati, od tebe bo odšel prijateljski in vesel. Vse to je seveda odvisno od moči, čistosti in popolnosti Mandale. 


Vsaka Mandala je sestavljena iz Središčne Točke in okoli nje se širijo liki v obliki zvezde, katere so pri vzhodnih mojstrih 8 krake in navzven 16, ali celo 64 krake itd. Lahko pa so delane tudi po drugi strukturi, kot na primer 6, 12, 24 in 48 krakov, in skupaj z jedrom predstavljajo 49 točk. Primer: človek ima 7 čaker oziroma 7 Energetskih Centrov zavesti in vsak v sebi združuje lastnosti ostalih 6. Tako je skupen seštevek 7 x 7 = 49 oziroma Središčna Točka in 48 točk ali Krog, ki kroži okoli svojega Jedra. Vseh 7 centrov se loči tudi po svojem namenu in barvah:

  1. Prvi Center, ki je najnižje, je rdeč (LJUBEZEN) – je osnovna energija in TOPLOTA. To je pogonska energija za celo telo.

  2. Drugi Center je oranžen (MODROST). Je SVETLOBA, ki izhaja iz prvega, tako kot Modrost izhaja iz Ljubezni oziroma SVETLOBA iz TOPLOTE in ne obratno. Da ti vpogled v to kaj je prav in kar ni, med dobrim in zlom, med SVETLOBO in temo. Pomaga ti tudi odvezati se od telesnih strasti, kot na primer telesna ljubezen oziroma nagon ipd.

  3. Tretji Center je rumen (VOLJA) – pleksus solaris, kamor zla energija najraje poseže, da ti odvzame Voljo do vsega dobrega. Tukaj je najučinkovitejša zaščita Zvezdni Kamen Tektit.

  4. Četrti Center je zelen (RED) oziroma SRCE. Zelena kot četrta po vrsti se opazi tudi v mavrici, ki je sestavljena iz sedmih barv in je zelena na sredini oziroma 4 po vrsti. Število 7 je sestavljeno iz števila 1 in na vsaki strani so 3. Tako iz števila 7 dobimo 6 krako zvezdo s točko na sredini. Kjer ni središčne točke, katera vse ureja tudi ni Reda in kjer ni Reda je kaos. Tako tudi človek, ki vse kar dela, misli ali se zaljubi, in tega ne dela preko svoje Središčne Točke, ki je njegovo SRCE, je njegovo življenje ena sama laž. Čaka ga veliko razočaranj in neuspehov.

  5. Druga polovica ali trikotnik se začne s Petim Centrom, ki je moder (RESNOST). To je grlo in usta oziroma govor. Z besedo lahko osrečiš, zdraviš ali raniš. Šele, ko se nekaj lotiš resno ti bo uspelo vse in tudi bližnji ti bo lažje nekaj zaupal ali prosil za pomoč, če tvoje ustnice izžarevajo Resnost, dobroto ipd. Izraz ustnic pove ogromno.

  6. Šesti center je indigo modra (POTRPEŽLJIVOST), ki je med obrvmi. Pri človeku je zelo velikega pomena, kajti samo z zelo veliko mero Potrpežljivosti lahko dosežeš največje cilje, kot naprimer vzgoja otrok, partnerski odnos, pri opravljanju različnih del. Kako Potrpežljiv mora biti z nami šele stvarnik, ko tako veselo uničujemo sami sebe, naše bližnje in cel planet. Imenujemo ga tudi jasnovidnost ali tretje oko. 

  7. Sedmi najvišji Center je vijoličen (BOŽJE USMILJENJE) in ima tako veliko vrednost, kot Jedro oziroma SRCE. Božje Usmiljenje je nekaj čisto popolnoma drugega, kot človeško usmiljenje. Je veliko več kot se sploh da opisati z besedami. Tukaj nam je v največji vzgled, najbolj popoln človek, ki je sploh kdaj prišel na naš planet in je iz največjega usmiljenja do nas, nase sprejel tako veliko bolečino, kot skrajno mejo človeške zmogljivosti. Tako je premagal smrt ter poduhovil svoje telo za vso večnost. Pokazal nam je pot, katero lahko vsi prehodimo, sicer v lažji obliki, da postanemo popolni in svoje telo naredimo nesmrtno. 

Tako imamo tudi 7 dni v tednu (sreda naj bi bila na sredini), 7 osnovnih tonov itd. V Mandali ima zopet močan pomen 12 mesecev, 12 nebesnih znamenj, 12 apostolov s središčno točko, ki je JEZUS.

 

Trenutno se nahajamo v fotonskem pasu, ki je prehod 12 ciklov v ponoven krog. To pot imenujemo Zodijak, ki se deli v 12 znamenj. V fotonskem pasu se hitrost zvezd okoli Centralnega Sonca zelo poveča, zato tudi občutek, kako hitro beži čas. Eno znamenje traja nekaj več kot 2.100 let, tako, da cela pot Galaksije okoli Pracentralnega Sonca traja nekaj manj kot 26.000 let.

 

Teh 12 znamenj ima tudi svoja imena in tako smo iz znamenja dobe Rib (voda, ki je zgoščen zrak) po 1990 letu, prešli v Vodnarjevo dobo katera ponazarja zrak. Sami lahko opazite kako se je z Vodnarjevo dobo začela dogajati večja sprememba. Mobiteli, računalniki, bioenergetiki, vedeževalci, čedalje več ljudi išče nekaj več, mnogi se začno posvečati duhovnosti, duhovni literaturi, kristalom, veliko se jih odpoveduje grobi hrani kot je meso itd. 


Če pogledamo moškega in žensko skupaj, ki imata eno SRCE dobimo dve 6 kraki zvezdi oziroma 12 krako zvezdo s skupno Središčno Točko ali Jedrom, ki je RED ali eno SRCE obeh. Skupno SRCE je tudi popolna vez ali čista Ljubezen dveh sorodnih duš nasprotnega si ali istega spola. To lahko velja tudi za dva moška ali več in enako ženske (seveda brez telesne ljubezni, le v DUHU).

 

Če vzamemo dva popolna para sorodnih si duš, dobimo 24 krako zvezdo s skupnim Jedrom ipd. Število 24 je prisotno tudi okoli praJedra vsega kar obstaja (na sredini je vsemogočni in vsevidni Bog ter 24 starešin okoli njega). Kjer je čista BOŽJA LJUBEZEN in SRČNOST kot Središče vseh nas, ni mej in preprek, obstaja le največja harmonija in neskončna sreča.

 

STVARNIK ali OČE VSE NESKONČNOSTI, ki je JEDRO vsega kar obstaja pravi: »Kjer sta dva ali trije (ali več) v mojem imenu, sem jaz STVARNIK, ki sem Čista Ljubezen in SVETLOBA Modrosti, sredi med vami«.

 

Dobro je tudi vedeti, da je človek narejen po Božji podobi oziroma je miniatura velikega Vesolja, ki je sestavljeno iz istih pomembnih števil. Tako so Mandale s to strukturo števil, tudi najpopolnejše in najmočnejše. Bolj kot se nekdo pri risanju potrudi in dela s SRCEM (slabe misli so le v glavi) in Ljubeznijo do vsega živega okoli njega, bolj je Mandala lepa in močna.

 

Negativni ljudje Mandale ne morejo risati oziroma jim kot celota nikakor ne more uspeti, saj imajo premalo Potrpežljivosti, njihove misli so zaposlene s problemi, s skrbmi, jezo in podobno.

 

Nekateri gredo celo še dlje in Mandalo rišejo brez vsakih merilnih pripomočkov (šestil ali ravnil). To zahteva tudi zelo veliko ur risanja in barvanja, najmanj 50, 100 in lahko še veliko več potrpežljivih ur dela.

 

Zelo blagodejna in učinkovita je Mandala na stropu. Pri neki znanki sem eno leto risal na strop 3 metre veliko Mandalo in življenje se ji je korenito spremenilo. Povedala je, da vedno, ko se zbudi najprej zagleda Mandalo, kar jo naredi srečno čez cel dan in vse ji uspeva. Prve jutranje misli oziroma pogled vpliva na nadaljnji potek dneva. Od tod tudi star izrek: »Po jutru se dan pozna« ali »vstal sem z levo nogo«. Dobila je službo, si kupila svoj prvi avto, spoznala svojega prvega resnega moškega. Danes imata že nekaj otrok in zelo srečno družino. Nazadnje sem jih videl med planinarjenjem, kako uživajo na vrhu zasnežene gore.

 

Tako so ustvarjene Mandale na papir v kombinaciji z Mandalami iz zemeljskih kristalov oziroma Zvezdnih Kamnov najboljši pripomoček in Svetlobna Energija, da se dvigneš do najvišje Duhovne preobrazbe in SRCE kot tvoje JEDRO postane gospodar glave ter celega telesa in ne glava kot je pri večini (zaradi tega smo tudi zabredli tako daleč, v vse svetovno krizo). Zato bodo ljudje z velikim in čistim SRCEM ter veliko mero ponižnosti, krotkosti in preprostosti tisti, ki bodo v bližnji prihodnosti vodili narode in cel Planet. Takrat bomo vsi postali kot eno, kot ena čreda in en pastir oziroma velika Mandala s skupno Središčno Točko, JEDROM, ki je vseRED ali SRCE, okoli katerega se vse vrti, vse ohranja ter napaja s TOPLOTO in prežema z večno PRASVETLOBO. 


Na celi zemlji, našem preljubem planetu se že ustvarja prečudovita MANDALA. To bo ena Najlepših Mandal v celem vesolju katero ustvarjamo mi, človeška bitja, ki nas vodi SRCE, ki se trudimo delati samo dobro, odpuščamo, delamo dobro za zlo, blagoslavljamo naše LJUBE BRATE in SESTRE, ki so se izgubili v materiji, v napuhu, ki je korenina vsega zla, iz katerega izhaja oblastiželjnost, ošabnost, škodoželjnost itd.

 

Z našo Ljubeznijo do Bližnjega in do Boga, JEDRA, ki je eno veliko SRCE sestavljeno iz naših malih SRC, se že širi Neuničljiva Mogočna SVETLOBA, ki bo vse izgubljene prebudila in skupaj bomo naredili, ne Raj, ampak na Zemlji NEBESA za VEČNOST.

7.jpg
bottom of page