Sončna Vrata pripeljejo posameznika na pot Ljubezni in Modrosti. Kdor v sebi odkrije ta dva čudovita bisera lahko spozna skrivnost celotnega vesoljnega

reda, od najmanjših zakonitosti, pa vse do prasvetlobe večnega
ognja, kateri napaja vso Neskončnost. 

Onosmil Zlatobor

JEZUSOV PONOVNI PRIHOD  

Razlaga Janezovega Razodetja II

»SEDEM PEČATOV«

 

JEZUS: »V naslednjem poglavju je Janezu pokazan zvitek, popisan od znotraj in zunaj, in zapečaten s SEDMIMI PEČATI. To pomeni MOJ EDINI in RESNIČNI NAUK, katerega sem podal ljudem v DVEH RAZUMLJIVIH ZAPOVEDIH. Ta razglas s strani SINA ČLOVEKOVEGA kot »JAGNJETA« (Simbol NEDOLŽNOSTI in TRPLJENJA) je mišljen z »Odpečatenjem« KNJIGE ŽIVLJENJA, ki je zapečatena z MOJIMI SEDMIMI LASTNOSTMI, tako naj bi ON z njim seznanil Celotno Stvarstvo in še posebno ljudi na zemlji.

1. PRVI PEČAT predstavlja podobo BELEGA KONJA, ki se dviguje iz zvitka kot simbol MOJE VSEOBSEGAJOČE LJUBEZNI, okronan z vsemi drugimi lastnostmi, in z lokom, da rani najbolj otrdela srca, tako da se bodo nekega dne vsa raztopila v LJUBEZNI. Iz Ljubezni je bil ustvarjen svet, iz Ljubezni sem JAZ sestopil na zemljo, in iz Ljubezni izhaja MOJ prvi TEMELJNI KAMEN, ki bo vpeljal MOJE BOŽANSKE NAUKE na zemljo in ki ne morejo biti NIKDAR premagani.

 

2. DRUGI PEČAT ustvari rdečega konja, simbol MODROSTI ali v človeškem jeziku, simbol Razuma in Moči Preudarnosti, ki želi vse kritično presojati. Primerjal bo BOŽANSKO NEBEŠKO UČENJE z materialnim obstojem, ter s tem odkrival razlike. Posledica tega ne bo potemtakem Mir, ampak nasprotje, kot človeška poželenja nasprotujejo načelom Duše Duhovno razmišljujočega človeka, kar se bo sprevrglo v fanatizem na obeh straneh - na zunaj v verske vojne in notranja nasprotja vesti - kot nujna posledica dveh skrajnosti, ki si druga drugi nasprotujeta.

 

3. TRETJI KONJ, ki se pojavi, je bil črn, in njegov jezdec je držal tehtnico. To je bila trdna in pravična VOLJA, ki je odločena, da zasleduje njen končni Cilj, ne da bi se ustrašila nobene ovire. Volja ustreza tudi pravici, ki tehta dejanja, dobrim prinese njihovo lastno nagrado, slabim pa njihovo lastno kazen. Pravica naj prevladuje vsepovsod, bodisi v materialnih stvareh in v družabnem življenju. Jaz, kot Kristus, sem učil človeštvo, da bi bolje razumelo Nauke, ki so jih prejeli. Poučeval sem jih o LJUBEZNI in MODROSTI, ki "dodeli" Ljubezni njeno pravično mero. Učil sem jih o STRPNOSTI ali PRAVIČNOSTI do vseh, in ti trije pečati so torej ključi, kako naj se razširjajo MOJI NAUKI, če naj prinesejo oplemenitenje človeške rase.

 

4. ČETRTI PEČAT vam prikazuje obledelega konja, to je neopisljive barve, ki ni niti hladna niti topla ali kot je tam rečeno v prispodobi, smrt. Kajti smrt ne označuje konca, ampak samo Preobrazbo   (transformacijo). Torej je barva konja kot Pot med Preobrazbo, ki jo povzročijo MOJI NAUKI, po kateri se hodi Navzgor ali navzdol: Navzgor k VIŠJI DUHOVNOSTI z njenim sprejetjem, in navzdol s surovim ravnanjem s plemenitimi lastnostmi, katere sem JAZ, kot STVARNIK, postavil v človeško SRCE. Ta pečat ustreza REDU ali Urejeni Ureditvi vsega, kar je USTVARJENO.

 

5. To naravno vodi k tolmačenju PETEGA PEČATA, kjer so žrtvovanja opisana v metaforičnih podobah, ki so, zavoljo MOJIH NAUKOV, postale materialne zaradi človeških poželenj. Že je namignjeno, kaj bo nagrada za zmago za tistega, ki žrtvuje Duhovnemu vse njegovo, kar je le možno na zemlji – njegovo lastno naravo in njegovo lastno fizično telo. Torej, kjer je tukaj metaforično opisano v podobah kot tehtnica Pravice, bosta prišla Povračilo in Najvišja BLAŽENOST tistim, ki sredi boja uspejo, da visoko obdržijo in zaščitijo prapor njihovega BOGA in NJEGOVIH NAUKOV.

 

6. ŠESTI PEČAT prikazuje popoln preobrat na celotni zemlji, to je korespondenčno: Gonilna sila k Duhovnim naukom bo spremenila vse socialne pogoje. Navdušena naglica po dosegi tega cilja bo vzpodbudila nasprotnike k enaki hitrosti. Tam bosta vojna in opustošenje notranje in zunanje; tisti z močjo bodo napadli šibke narode in narodi njihove vladarje, če bodo njihove pravice preveč okrnjene. Na ta način bo veroizpoved LJUBEZNI, MIRU in STRPNOSTI, v bitki za njeno preživetje, samo povzročila porast nasprotnikov, in te sile se bodo bojevale med seboj dokler DUHOVNO ne bo slavilo ZMAGO. Ta Šesti Pečat potemtakem ustreza POTRPEŽLJIVOSTI, ki ne pomeni nič drugega kot: Zaman se je proti temu upirati! Kjer BOG želi naložiti NJEGOVO BOŽJO Izključno Pravico, se morajo temu ukloniti celo Kamni, kajti NJEGOVI sta PRAVIČNOST in VELIČASTJE VEČNO in VEČNO!

In glejte, tisti, ki so zaznamovani s pečatom ustrezajo tistim, ki so Zmagali in katerim je dodeljena BLAŽENOST, o kateri SEM nekoč rekel: »Tisti, ki verujejo v MOJO BESEDO in se po Njej Ravnajo ter delujejo, bodo v Onostranstvu uživali v VEČNI BLAŽENOSTI, kakršno še nobeno človeško oko ni nikoli videlo ali slišalo.« To Blaženost ponazarja BELO OBLAČILO kot simbol NEDOLŽNOSTI. In tisti Zaznamovani bodo prejeli nagrado za vso Trpljenje, kateremu so bili podvrženi zaradi MENE in V IMENU MOJE VEROIZPOVEDI.

Na ta način se bo postopoma razvila celotna slika, ki bo jasno odslikavala celotno zgodovino MOJIH NAUKOV med določenim časovnim obdobjem, od Prve Besede LJUBEZNI do vseh verskih vojn, preganjanj in žrtvovanj zaradi fanatičnih duhovnikov.

 

7. Odprtje SEDMEGA PEČATA ali konec celotnega razvojnega procesa, ko bo kljub vsem nadlogam in končno zaokrožilo svoje delo, je opisano s Sedmimi klici trobent in njim sledečimi nadlogami, ki bodo samo sredstva za Očiščenje, ki bo vodilo ljudi nazaj k dokončnemu DOBREMU. Klici trobente odslikavajo MORALNO-DUHOVNE spremembe, ki se bodo zgodile v človeških SRCIH takrat, ko bo posredoval meč z dvema reziloma in dvom nezaupanja jih bo udarjal z bičem.

 

Na ta način je bilo zažiganje kadila (žrtvovanje) na oltarju Ljubezni, izraženo v podobah, nadloga za sebično človeštvo. Kot rečeno v podobah, vse odmira, tako je tudi človek na splošno zaprl svoje srce vsem plemenitim vrednotam; želel je, da noben del veroizpovedi ne zahteva žrtvovanja in brzdanja njegovih zemeljskih poželenj (strasti).

 

Kot ogenj, ki simbolno uniči vse, tako tudi sebična poželenja zopet uničijo vse, kar je dobrega. Preganjanja so zamenjala strpnost v stvareh vere - nekdo poskuša uničiti s krvjo tisto, kar je čiste Duhovne narave in potemtakem neizbrisljivo. Tako je bilo tudi z Rimljani v zgodnjih časih Krščanstva, ko naraščajo vse mogoče krutosti izhajajoče iz fanatičnih verskih običajev, ki so obstajali med poganskimi duhovniki, katerim so zadnji odtisnili pečat verske svetosti.

 

Kar se je dogajalo posameznikom, se je pozneje razširilo na množice; bolj kot se je število zvestih večalo, bolj so jih preganjali; večja kot je bila gorečnost za čiste nauke, večja je bila žrtev mučeništva. Tako se je zgodilo, da sta po padcu Rimskega Imperija, na isti prestol sedla dva škofa, eden v Bizancu, in drugi v Rimu. Nikoli se nista strinjala in sta gojila to neskladje v njuno lastno korist. Tako kot so v zgodnjih časih Kristjane preganjali pogani, tako so papeži preganjali množice, ki ne verjamejo, da je vse resnica, kar oni učijo ali kar so razglasili za resnico v tem trenutku.

 

V času razdelitve Rimskega Imperija, ko je pozneje Rimski Škof postal Papež, so se začele verske vojne; prepiri Cerkvenega Koncilija, preganjanja Cerkvene Inkvizicije, podreditev kraljev papežu, in končno Križarske vojne. Nato je prišlo do poskusa preobrazbe (reformacije) in do krvavega zatiranja slednjih v vseh deželah, kot tudi do izbruha različnih bolezni kot je kuga itd., zaradi mešanja človeških ras. Vse to je prikazano v podobi klicev trobente in izbruhov jeze, kot tudi z ustreznim (korespondenčnim) duhovnim prikazom »Bitke Ženske z Zmajem«, slike bitke med človeškim poželenjem in zemeljskimi interesi na eni strani in Duhovnim napredkom in Učenjem na drugi strani. Poleg tega, porodne bolečine pri vodenju nekoč začetega dela h koncu; podobno označujejo silovito bitka, ki jo je Hudobec sprožil proti vsem, ki so se obrnili k Duhovnemu.

 

Vse te prispodobe, katere je videl Janez, so samo izrazi besnega odpora, katerega so MOJI NAUKI morali vzbuditi, in njihova naravna posledica, ko v vojni med DOBRIM in zlom, DOBRO mora in tudi bo končno slavilo ZMAGO. Ne bodite užaljeni zaradi oblik prispodob; one so v skladu z razumevanjem tistega časa in načinom pisanja, ki se je takrat uporabljalo. Na nobeden drugi način ni bilo mogoče vplivati na človeštvo v prihodnjih stoletjih, ki pozna samo malo ljubezni in je kvečjemu podvrženo strahu. Če bi JAZ, kot BOG LJUBEZNI, predpisal, da se celoten proces razvoja do sedaj zapiše v jeziku, ki je prevladoval v tistem času, bi besede zbledele in nihče ne bi skrbel za njihov Duhovni pomen.

 

Škorpijoni, zmaji s sedmimi glavami, desetimi rogovi in zlatimi kronami, označujejo raznolika tolmačenja MOJIH NAUKOV, ki so včasih, podprti s posvetnimi oblastmi, silili ljudi, da sprejmejo določene verske dogme in obredne ceremonije, kar je vse prispevalo k nastanku mnogih verskih ločin (sekt).

 

Prispodobe prikazujejo zgodovinsko dobro znano nadvlado cerkve skupaj z načini, s katerimi se je povzdignila na oblast; in tudi kako so ljudje v velikem številu postali žrtve verske blaznosti (fanatizma) Rimske Cerkve in njenih Inkvizitorjev. Nadaljnji opis, kako se verska gorečnost postopoma zmanjšuje in posvetno mišljenje navidezno slavi zmago, kako sta zlato in srebro bolj cenjena, kot Duhovno Bogastvo, lahko razločite v naslednjih poglavjih: Zmagoslavni pohod brezbožnosti pod plaščem verskih kultov, kasneje z odkritji znanosti in ne samo propada slednjih, ampak tudi katerekoli pobožnosti in prehod v materializem. Na ta način je v teh prispodobah napovedan propad Rimske Cerkve, vendar ne zato, ker bi jo JAZ zavračal, ampak je sama doprinesla k svojemu padcu in mora biti nagrajena glede na njena dejanja.

 

Umorjeni Preroki kažejo na mučeništvo preteklega časa, ko so mnogi od BOGA navdihnjeni ljudje morali umreti na grmadi. Nobeno stoletje ni minilo brez MOJEGA pošiljanja Preroških prebujevalcev, ki so preprečevali človeštvu, da popolnoma potone v Duhovni spanec.

 

Izbruhi jeze in njihovi posebni učinki označujejo epidemije in vojne, katere je človeštvo samo povzročilo, deloma zaradi lastnega nenaravnega načina življenja, deloma pa zaradi njihove škodljive zlobe. Celo sedaj lahko opazite kako učinki egoizma, materializma, neobrzdane strasti, v splošnem in posamezno, prinašajo nesreče vseh vrst: Nesreče na morju in na kopnem, nesreče zaradi naravnih katastrof, ki jih je povzročilo človeštvo zaradi slabega ravnanja z njihovo lastno zemljo, samomori in umori v kakršnikoli obliki, kot posledica pomanjkanja pobožnosti, pomanjkanja vere v o obstoj drugega sveta in tako naprej.

 

Upoštevajte vse to in zapišite v slikovitem jeziku Orienta, kot je to nekoč naredil Moj učenec Janez in lahko dodate celo več izbruhov jeze k sedmim, ki bi opisovali enako strašna stanja.

 

Na ta način so MOJI NAUKI prešli čez vse stopnje, katere je zmožno človeško SRCE, od Najčistejše Pobožnosti do vsiljivega dvoma in Zavračanja vsega, kar je podarjeno. Pred seboj vidite podobo od popolne privrženosti MOJIM ZAPOVEDIM, ter od pedantnega tolmačenja BESED, do Popolnega zavračanja vsega Duhovnega, o katerem tisoči glasov pridigajo v vidni in nevidni naravi. Podana je v obliki svaril in klicev trobent, katerim so vendar zaradi neupoštevanja kmalu sledila dejanja ali kazni. Začenši z izbruhi jeze in njihovimi izlivi - kot simbolom zla in fizično nenaravnega, ki mora doprinesti k svoji lastni kazni - vidite vse jasno pred seboj:  Kako  MOJIH SEDEM LASTNOSTI priganja malo po malo k tistemu, kar je najboljše; kako svobodna človeška narava temu nasprotuje, kako si sledi zmota za zmoto in kako napaka za napako. Kako so vsi napori, da se izbrišejo MOJE BESEDE iz miselnosti človeštva, zaman in kako celo najslabše mora in tudi bo vodilo k najboljšemu.

 

Ta dolgotrajen boj zmaja z NEBESI, to preganjanje 'ženske z njenim otrokom KRISTUSOM kot PRINAŠALCEM MIRU - vse to boste sedaj razločno razumeli. In mora vam biti očitno, da bo po dolgotrajnem vlečenju vrvi, moralo priti do odločitve, ko bo odločeno kdo je zavojevalec in kdo premaganec! Sedaj se približujete temu času. Predstavljen je kot prispodoba s TISOČLETNIM KRALJESTVOM kot DUHOVNO ŽIVLJENJE MIRU, ki bo nagrada za vse tiste, kateri niso zaznamovani z znakom antikrista, ampak z znakom BOGA.«

Gottfried Mayerhofer: JEZUSOV PONOVNI PRIHOD (str. 42 - 45)

V teh objavah nam GOVORI ON, ki je VSE, ter EDINI Preusmiljeni in Predobri

Ljubeči OČE in ni drugega OČETA oziroma JEDRA okoli katerega kroži vso

obstoječe neskončno Stvarstvo, mi pa smo Njegovi prvi Ljubi OTROCI,

katere nas je iz Središča OČETOVEGA SRCA, Večna USMILJENA

 LJUBEZEN odkupila s hudimi bolečinami in krvjo na križu, 

ter nas Potrpežljivo Čaka z vso TOPLINO SRCA, v Svoj

 SVETLOBNO Večni OČETOVSKI OBJEM. AMEN! 

Onosmil Zlatobor