Sončna Vrata pripeljejo posameznika na pot Ljubezni in Modrosti. Kdor v sebi odkrije ta dva čudovita bisera lahko spozna skrivnost celotnega vesoljnega

reda, od najmanjših zakonitosti, pa vse do prasvetlobe večnega
ognja, kateri napaja vso Neskončnost. 

Onosmil Zlatobor

JEZUSOV PONOVNI PRIHOD  

»Veliki in Novi Jeruzalem«

JEZUS: »Jaz sem STEBER SVETLOBE, ki se je vrnil iz Nebes na to zemljo, v DUHU MOJE ŽIVE BESEDE, katero polagam v SRCE tistega človeškega bitja, ki ME LJUBI in izvaja MOJE ZAPOVEDI. K tebi bom JAZ prišel in se ti SAM razodel. In tako bom na novo poučeval vsakogar.

Razdelitev stebra v neštete dele predstavlja razkritje Notranjega, Duhovnega pomena vseh MOJIH BESED in NAUKOV, katere JAZ podajam človeškim bitjem od Začetka človeštva, skozi usta očakov, prerokov in poslancev in sedaj MOJIH LASTNIH.

Iz mnogih posameznih razkritij notranjega Duhovnega pomena BOŽJE BESEDE se bo tvoril Resnični in Veliki SVETLOBNI NAUK, ki se bo spustil iz Nebes k človeškim bitjem. In tisti, ki bodo živeli v skladu z Novim Naukom, bodo večno hodili in živeli v NOVEM JERUZALEMU, in tam bo BLAŽENOST NAD BLAŽENOSTJO brez meja, cilja ali konca. Kajti JAZ SAM bom z njimi in oni bodo gledali vso brezštevilno VELIČASNOST MOJE LJUBEZNI, MODROSTI in VSEMOGOČNOSTI.

Zelo malo bo SVETLOBE med ljudmi zemlje, od padca tega starega mesta Jeruzalema do časa BOŽJEGA NOVEGA MESTA na zemlji. Kajti kmalu se bodo v MOJEM IMENU vzdignili mnogi lažni preroki in duhovniki, in bodo izvajali lažne čudeže in slepili in zapeljevali ljudi - zares, Antikrist bi s pomočjo vladarjev zemlje, zagrešil stvari, ki bi lahko zavedle celo MOJE IZBRANE, da bi pokleknili pred novim Baalom, če bi JAZ to dopustil. Toda takrat bom poslal ljudem velike nadloge, kakršnih še nikoli ni bilo videti pod Soncem. Takrat bo Baal vržen iz prestola, kot velika vlačuga Babilona, in SVETLOBA ŽIVE BESEDE bo prišla v SRCA mnogih ljudi ter bo tolažila in rešila tiste v težavah in zatirane. Vse se bo veselilo v Novi SVETLOBI in slavilo MOJE IME.

V tistih časih bodo mnogi ljudje komunicirali s Čistimi Duhovi MOJIH NEBES, ki jih bodo, kot njihovi Učitelji, poučevali v Vseh Skrivnostih VEČNEGA ŽIVLJENJA v BOGU, kot vam je bilo to prikazano pri tretjem prihodu, ko ste videli ljudi prihajati in odhajati skozi dvanajst vrat.

Vendar Dvanajst vrat ne bo več pričalo o tem, da bo Novo Mesto zgrajeno iz Dvanajstih rodov Izraela, ampak iz Dvanajstih glavnih načel MOJIH NAUKOV, ki so vsebovani v Desetih Mojzesovih Zapovedih in v MOJIH NOVIH DVEH ZAPOVEDIH LJUBEZNI; kajti te so vrata skozi katera bodo ljudje vstopali v BOŽJE NOVO, RAZSVETLJENO in RESNIČNO ŽIVLJENJSKO MESTO.

Samo tisti, ki bo upošteval te MOJE ZAPOVEDI bo vstopil v to mesto, in prejel bo SVETLOBO in ŽIVLJENJE; toda tisti, ki jih ne bo upošteval, ne bo vstopil v to Novo Mesto. Potemtakem Dvanajst vrst Dragocenih Kamnov, iz katerih je zgrajen zid Velikega Mesta, ponovno označuje teh istih DVANAJST ZAPOVEDI.

Teh DVANAJST ZAPOVEDI niso samo, potemtakem, vstopna vrata v SVETLOBO in ŽIVLJENJE za človeška bitja, ampak so tudi NEUNIČLJIVA ZAŠČITA in ZAVETJE, kar vrata in moči pekla ali materialne posvetnosti ne morejo nikoli uničiti ali osvojiti.

Istočasno, ali ste opazili, ko ste opazovali prikazen, kako so Kamni v zidu oddajali Mogočno SVETLOBO v vseh njenih barvah? To je znak za vas, da je DVANAJST ZAPOVEDI, ki so vam dane, vsebovano v vseh stopnjah BOŽJE MODROSTI in samo z izpolnjevanjem DVANAJSTIH ZAPOVEDI lahko človeška bitja dosežejo POPOLNO MODROST. Kajti Zapovedi vsebujejo vso modrost iz BOGA in ker je v njih vsebovana vsa BOŽJA MODROST, je v njih tudi Vsa BOŽANSKA MOČ in JAKOST, kajti v teh Zapovedih se nahaja NAJVEČJA MODROST in VSEMOGOČNA VOLJA in s tem največja SVOBODA.

Kdor je kakorkoli Sprejel in Napravil BOŽJO VOLJO za svojo Lastno z Izpolnjevanjem Zapovedi, je tudi napravil BOŽANSKO MOČ in BOŽANSKO SVOBODO za svojo Lastno, je dosegel stopnjo RESNIČNEGA PREROJENJA DUHA in je, kot RESNIČNI BOŽJI OTROK, POPOLN, kot SAM OČE V NEBESIH.

Vsem vam sedaj povem, da z izpolnjevanjem Zapovedi v najmanjših podrobnostih si predvsem prizadevajte, da dosežete POPOLNOST, dokler ste tukaj na zemlji – POPOLNOST enako OČETU v NEBESIH. Takrat ne boste delali samo to, kar delam sedaj JAZ, ampak boste delali celo večje stvari. In ko se boste znašli na tej stopnji, boste že vnaprej postali prebivalec NOVEGA JERUZALEMA.«

Jakob Lorber: JEZUSOV PONOVNI PRIHOD (str. 29)

V teh objavah nam GOVORI ON, ki je VSE, ter EDINI Preusmiljeni in Predobri

Ljubeči OČE in ni drugega OČETA oziroma JEDRA okoli katerega kroži vso

obstoječe neskončno Stvarstvo, mi pa smo Njegovi prvi Ljubi OTROCI,

katere nas je iz Središča OČETOVEGA SRCA, Večna USMILJENA

 LJUBEZEN odkupila s hudimi bolečinami in krvjo na križu, 

ter nas Potrpežljivo Čaka z vso TOPLINO SRCA, v Svoj

 SVETLOBNO Večni OČETOVSKI OBJEM. AMEN! 

Onosmil Zlatobor