top of page

Sončna Vrata pripeljejo posameznika na pot Ljubezni in Modrosti. Kdor v sebi

odkrije ta dva čudovita bisera lahko spozna skrivnost celotnega vesoljnega

reda, od najmanjših zakonitosti, pa vse do prasvetlobe večnega
ognja, kateri napaja vso Neskončnost. 

TRIJE DNEVI V TEMPLJU

Posmehljivo vprašanje višjega duhovnika. Odklonilni odgovor Jezusa. Barnabejeva prošnja za razlago Izaije 54, 4-9,

katero Gospod izpolni.

 

1. Naenkrat se je nato zopet oglasil višji duhovnik: "No, reci mi vendar, ti polbožji in pol človeški galilejski deček, kam boš pa odšel, da te naj poslej tako dolgo ne bomo več videli? - Jaz pa menim, ker si Nazarenec in sicer sin meni dobro znanega tesarja Jožefa in njegove žene Marije in ker jaz ali pa nekdo izmed nas vsako letno enkrat, dvakrat, celo trikrat obišče tiste galilejske kraje, ne bi smelo biti posebno težko tebe osebno tam, kot zelo znano osebnost srečati in s teboj dalje obravnavati spremembe templjarske zas­nove?! - Kaj meniš o temu, ti mladi prerok iz Galileje?"


2. Jaz sem dejal: "Ko bi bilo tvoje srce pri tvojih besedah s katerimi si me hotel samo za­smehovati, bi ti vsekakor dal nek odgovor, vendar ne zaslužiš drugega, kakor samo tega, katerega si sedajle dobil!


3. Ti boš lahko prišel enkrat ali tisočkrat v Nazaret in vendar Me ne boš nikoli več niti videl, niti ti ne bo uspelo govoriti z Menoj, kajti kdaj boš prišel, to bom vedel že dolgo vnaprej medtem ko ti, niti kdorkoli izmed tvojih templarjev ne bo vedel, kam sem ravno takrat odšel!


4. Povem ti, da je zelo naporno početje iskati in najti Njega, ki je vseveden! Ja, ko bo prišel čas, bo poslano od Duha, ki je v Meni potem Me boste zopet našli! - Ali pa: Vi vsi sledite Mojemu nasvetu, potem vas ne bom pustil dolgo čakati Name in bom sam prišel k vam, drugače pa samo takrat, kakor sem že omenil!"


5. Na to mojo izjavo mi višji duhovnik ni več odgovoril, kajti po tihem ga je zelo jezilo, ker ga kot višjega svečenika nisem počislal, ampak drugi to niso ­ravno neradi videli, kajti bil je hud hišni trinog.


6. Nato je spet stopil Barnabej k Meni in spregovoril: "Povej mi ti, najmodrejši deček! Kako ti razumeš naslednja besedila 54. poglavja preroka Izaije? Govorijo o tolažbi na Sionu in se glasijo:


7. "Ne boj se, kajti ti ne boš osramočena; ne bodi neumna, kajti ti ne boš v posmeh, marveč pozabila boš sramoto tvojega devištva in nič več ne boš pom­nila zaničevanja tvojega vdov­stva!"


8. Kajti tisti, ki te je naredil je tvoj mož, Gospoda Sabaot je njegovo ime; in tvoj Odrešenik, Sveti v Izraelu, ki je imenovan Bog vsega sveta.


9. Kajti Gospod te je pustil v joku, da bi bila kakor zapuščena in iz srca užaloščena ženska in kakor mlada žena, katero so spodili, govori tvoj Bog.


10. Za kratek trenutek sem te zapustil; ampak z velikim usmil­jenjem te bom zbral.


11. Moje obličje sem v trenutku jeze nekoliko zakril pred teboj; vendar se te bom usmilil z večno milostjo, govori Gospod, tvoj Odrešenik.


12. Naj mi bo to-le kakor Noetova povodenj, ko sem prisegal, da Noetova poplava ne bo več poplavila površine Zemlje. Prav tako sem potem tudi prisegel, da se ne bom več jezil nad teboj in te grajal.”


13. Glej, te pomembne kitice Izaije se mi zdijo kljub tvojim grožnjam za, Jeruzalem in za tempelj zelo usodne in tolažilen njihov zven! Če moreš navezati tudi ta besedila Nate, potem ti bomo v celoti verjeli, da si popolnoma resno obljubljeni Mesija in cel tempelj bo porušen in zgradili bomo novega na čisti gori Libanon za vse vseh časov čas!"


14. Jaz sem dejal: "Kakor so o Meni zapisali do tega trenutka zdaj, to sem mogel razložiti; kar pa se nanaša Name in na Moje delovanje od sedaj dalje, to pa vam bom zelo težko razložil ali pravzaprav sploh ne več!


15. "Kajti tista "devica", ki naj se ne boji, da bo osramočena in ki naj ne bo neumna, da se ji ne bodo posmehovali, temveč naj ne pomni več sramote devištva in ki naj pozabi prezir vdovstva, s tem nista morda mišljena Jeruzalem in njegov tempelj, kajti resnično, tukaj sta slikoviti ponazoritvi oznake devica, prav tako kakor vdova popolnoma zgrešeni.


16. Devico, o kateri je tukaj govora bom šele ustvaril; to bo moj novi nauk iz Nebes in imenovan bo devica zato, ker je pred tem ne bo zlorabilo nikakršno sebično in razvratno nesramno duhovništvo za svoje gnusne posvetne namene!


17. Ta moj bodoči nauk se imenuje za krajši čas "vdova", ker mu bom Jaz vzet zaradi vašega gneva in maščevanja, ampak samo z dovoljenjem tega, ki je v Meni in nikjer izven Mene. Mož tej devici in vdovi bom prav jaz, kajti jaz jo bom naredil! Kdo je mož, ki je ustvaril devico in vdovo, to preberite v prerokih, kakor tudi obljube, ki so ji bile dane; kajti Jaz sem Mož in obljube se tičejo samo skriv­nostne device.


18. Mnogo kasneje bodo prišli tudi časi, katere je opisoval Daniel, v katerih bodo tudi s tem najčistejšim naukom zganjali veliko zlorabo vendar s samo devico nikdar, ampak samo z otroci in otroci otrok te čiste device in kratkovidne vdove. Seveda, ti ne bodo postali solastniki Mojih obljub, pač pa samo ta gotova "devica", ki bo izšla iz mojih ust in njeni čisti otroci!


19. Glej, tako torej bo potekala ta zadeva in tako se bo dogajalo in večno nikoli drugače! Kajti z vami in vašim templjem ne bom odslej več v nikakršni skupnosti! Res sem prišel k vam, vas rešit; vi pa me niste spoznali in sprejeli. Kasneje boste prišli k Meni, ko vas bo pričel tiščati zli čevelj, ampak potem vas ne bom več spoznal in sprejel! - Ali ste me dobro razumeli?"


20. Barnabej je dejal: "Resnično, tebe ni enostavno prenašati; zato je potrebno zelo veliko potrpljenje, kajti vedno bolj odločen postajaš in pravzaprav bolj surov! Vendar naj ti bo kakor hočeš: mi bomo s to stvarjo kljub temu še malo počakali. Ta zadeva s teboj se mi ves čas zdi kakor blisk, ki pri svojem nastanku naenkrat povzroči ubijalsko močno luč in s svojim spremljajočim grmenjem celo strese zemljo: ampak potem takoj ugasne in za njim je še temnejše, kakor je bilo poprej!


21. Veš kaj - ti si na tvoj način, en izreden pojav; za katerega bi težko našli primerjavo, in kljub tvojemu nasprotovanju si nam pripravil prav dosti zadovoljstva! Tvoje nadarjenosti, fant, so uporabne, ampak ti bi moral potem v čisto drugačno in bolj svobodno vzgojo in združiti malo več človekoljubja s tvojimi veličastnimi in nikdar videnimi lastnostmi, in kasneje bi postal človek, kakršnega še ni bilo na tem svetu! Toda s tvojo osor­nostjo si boš med ljudmi tega sveta nabral zelo malo prijatelj­ev! Če boš v tvoji posebni narav­ni moči še nadalje rasel, se ti sicer ne bo treba nikogar bati, zato se bodo pa tebe vsi bali in te ne ljubili ali spoštovali. Meni pa je ljubše, če me vsi ljudje ljubijo, ne pa, da se me bojijo! - Kaj meniš ti sam, ali pa kdo drug?"


22. Jaz sem odgovoril: "Oh ja, imel bi čisto prav, če bi le bili vsi ljudje čisti in dobri. A ker so na Zemlji popolnoma različni ljudje, med katerimi so nekateri dobri in mnogi drugi slabi, krivoprisežni in hudobni, bi bila zelo težka naloga za pravičnega in iskrenega poskusiti biti ljubljen od vseh enakomerno! Moral bi biti skupaj s hudobnimi hudoben in z dobrimi dober in glej, to je prav tako malo mogoče, kakor biti neka luč, ki razširja najmočnejšo svetlobo in obenem z istega mesta tudi najdebelejšo temo!


23. Povem ti: Resnični prijatelji večno nespremenljive Božje res­nice Me bodo že ljubili in to nadvse; ljudje pa, ki z nogami teptajo Božje zakone in resnice in živijo kot da ne bi bilo nikakršnega Boga, ti naj se Me pa vsaj bojijo! Kajti tovrstni ljudje in posvetnosti željni tajivci Boga, me bodo kasneje spoznali in videli, da ne poznam popolnoma nobene šale in vsakomur poplačam skladno z njegovimi deli, kajti samo Jaz imam za to od večnosti najpopolnejšo moč!”


24. Barnabej je smehljaje se dejal: "Fant, kaj govoriš o večnosti in šteješ komaj dvanajst let!? Kam se je zaplezala tvoja mesijanska gorečnost?! Ostani lepo pri naravi in prav radi ti bomo prisluhnili!"


25. Odgovoril sem mu: "Izgini, kajti postajaš mi odvraten! Mar meniš s tem to-le telo, ki v resnici obstaja šele dvanajst let na tej Zemlji?! Kaj vam nisem že včeraj dovolj razložil o večnosti tega duha, ki je v Meni in deluje?! Kaj Mi očitaš mojo zaletavo mesijansko gorečnost? Najprej nekaj znaj, potem pa glej ali se boš še hotel z Menoj pogovarjati in to očividno o stvareh, ki so zate še bolj daleč kakor pa najoddalje­nejši tečaj Zemlje!"

Nikodemovo vprašanje po zemeljskih tečajih. Odgovor

 Jezusa.  Prijateljska zveza med Nikodemom

in Jezusom.

1. Ob tem se je dvignil nek drug starešina in dejal: "No, kaj veš ti o nekem najbolj oddaljenem zemeljskem tečaju?! Pridi in povej mi kaj o tem, ker jaz sem o istem že enkrat slišal govoriti nekega Grka, ki je mnogo prepotoval."


2. Povedal sem: "Ne poznam samo tečaja Zemlje, temveč zelo natančno vse tečaje v večnosti vseh Božjih Nebes! Ampak, da bi ti o tem vsaj nekaj dojel, bi ti moral biti učitelj najmanj tisoč let! To pa ni mogoče; zato ti bom povedal nekaj popolnoma drugega:


3. Tistim, ki bodo enkrat v Moji vedi, bom podelil Mojega duha, ki bo iz njih naredil prave Božje otroke in jih bo popeljal v vso resnico in modrost in resnično neskončnost ne bo nič skrivala v sebi, po naravni in po duhovni plati, kar bi jih ostalo tuje!


4. Če boš morda hotel postati učenec Moje vede, boš tudi ti dobil okusiti od darov Božjega duha in boš spoznal tečaje Zemlje bolje, kakor pa si jih doslej!"


5. Vprašujoči je ob temu mojemu odgovoru debelo pogledal in si je to skrbno zapisal za ušesa, kajti ni bil še star, pa je že bil eden izmed najmodrejših med starešinami. Kajti naslov "starešina" je dobil pogosto tudi mlad mož, če je le imel za to potrebno premoženje, to je zlata in tudi dovolj razuma! In tega pri mojem vpraševalcu sploh ni primanjkovalo. - Njegovo ime je bilo Nikodem in ta je po začetku Mojega poučevanja zares postal Moj učenec, kar je sedaj že znano.


6. Ta starešina si je vse Moje govore skrivoma zapisal najgloblje v svoje srce in je zelo pazil nanje. Dvignil se je s svojega sedeža, prišel k Meni, Mi najprijazneje stisnil roko in Mi je čisto naskrivaj dejal: "Dragi, naj­milejši, čudežni deček! Če boš morda kdaj ponovno prišel v Jeruzalem me obišči čisto sam, midva se bova zelo lahko sporazumela! In če tvoji starši kaj potrebujejo, naj se kar name obrnejo! Ime mi je Nikodem."


7. In Jaz sem mu prav tako prijazno stisnil roko in dejal: "Če boš morda kdaj prišel v Nazaret, boš ti od vsega vašega zbora edini, ki Me boš našel. In kadar bi ti kaj manjkalo, potem pridi k nam in pomagal ti bom v vsem, kar bi ti utegnil pogrešati. Drugače pa sprejmem tvojo dobro voljo kakor gotovo delo.


8. Ker si obenem trajni pred­sednik vseh meščanov Jeruzalema pazi, da s strani nadvse oblastiželjnega velikega duhovnika, ki Me ni hotel pozdraviti, ne bodo izvajana prehuda zatiranja v templju in zunaj njega, da ne bom prisiljen prihrumeti sodbo pred časom nad to mesto.


9. Pomni Mene! Moje ime je Jezus Emanuel in moj Duh se imenuje Jehova Sabaot! Sedaj veš pri čemu si! Zaupaj Mi in zidaj na Meni in ne boš videl smrti!"


10. Ko je bil Nikodem dojel te besede, je na skrivaj vriskal v svoji duši, ampak svojim tovarišem o temu ni nič pokazal.

Jakob Lorber: TRIJE DNEVI V TEMPLJU (str. 92 - 97)

bottom of page